ถ่านหิน

ราคาถ่านหินมีความผันผวนมากขึ้นในปัจจุบัน พร้อมๆกับพลังงานสาธารณูปโภคอื่นๆ ทักษะความชำนาญของบริษัท M&C ช่วยให้ผู้ซื้อถ่านหินสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงได้ทั่วโลก

ในเขตซีกโลกเหนือ ผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับตลาดถ่านหินในรูปของค่าไฟฟ้า มีลูกค้าน้อยรายที่บริหารจัดการถ่านหินเสมือนว่าเป็นพลังงานสาธารณูปโภคโดยตรง  ในขณะที่ลูกค้าในเขตซีกโลกใต้ การบริหารจัดการการใช้ถ่านหินและค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยตรงและสามารถเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นประจำและมีความซับซ้อน

การมีเครือข่ายทั่วโลกและโครงสร้างการทำงานของบริษัท M&C Energy Group ช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับตลาดในภูมิภาคที่ลูกค้าตั้งอยู่ได้ดี